Materiał: Pospółka

Dostępność w: Szczecin, Police i okolice

 

Pospółka ? to mieszanina piasku i żwiru. Najczęściej jest wydobywany jako niesortowany grunt rodzimy. Możliwe jest jednak sztuczne mieszanie piasku i żwiru.

 

Zastosowanie pospółki:

Pospółka posiada bardzo dobre właściwości nośne filtracyjne oraz wysoki współczynnik zagęszczania. Ze względu na swoje cechy znajduje zastosowanie przy produkcji betonów konstrukcyjnych, wykonywaniu podbudowy wymagającej dużej nośności ? fundamenty pod duże budynki, drogi, autostrady. Stosuje się ją także przy wykonywaniu warstw odsączających w nasypach drogowych (ze względu na dobry współczynnik filtracji).