rozbiórki i wyburzeniaOferujemy profesjonalne rozbiórki i wyburzenia budynków i obiektów budowlanych.

Posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie do wykonywania tego typu zleceń. Nasze prace wykonujemy zawsze z należytą starannością przy zachowaniu szczególnych warunków BHP. Rozbiórki prowadzimy szybko i profesjonalne, najczęściej przy użyciu ciężkiego sprzętu. Wytworzone niebezpieczne odpady są natychmiast utylizowane. Powstały przy rozbiórce gruz jest poddawany recyklingowi.

Proces rozbiórki najczęściej obejmuje następujące etapy:

 • roboty przygotowawcze - ogrodzenie tereny, zapewnienie warunków socjalnych itp.
 • odcięcie mediów - budynek musi być odcięty od gazu, prądu, wody itp.
 • rozbiórka okien i drzwi
 • rozbiórka dachu
 • rozbiórka drewnianych podłóg (jeżeli takie występują)
 • rozbiórka ścian
 • rozbiórka podłóg i fundamentów
 • zasyp wykopu po piwnicy (jeżeli była)
 • wyrównanie terenu
 • uporządkowanie terenu po rozbiórce


PRZYKŁADOWE PRACE:

I-III 2010 r. Wykonywaliśmy rozbiórki oficyn budynków mieszkalnych przy ul. Ks. Bogusława X w Szczecinie. Rozmiar prowadzonych prac i tempo, w jakim rozbiórki były prowadzone wymagały precyzyjnego planowania oraz doskonałej organizacji pracy.

Rozebraliśmy następujące oficyny:

 • Ul. Bogusława 49 - oficyna
 • Ul. Bogusława 50 - oficyna południowa
 • Ul. Bogusława 50 - oficyna północna
 • Ul. Bogusława 51 - oficyna


Wysokie 3-piętrowe oficyny miały łączną kubaturę prawie 10.000 m3.
Rozbiórka zakończyła się pełnym sukcesem.

POZOSTAŁE NASZE ROZBIÓRKI:

 • Rozbiórka budynku mieszkalnego przy ul. Stołczyńskiej 121a w Szczecinie - 12.2010
 • Rozbiórka stropu po byłej kotłowni, zasypanie i wykonanie nawierzchni z kostki - ul. Jagiełły 25 w Szczecinie - 11.2010
 • Rozbiórka budynku gospodarczego przy ul. Mazurskiej 19a w Szczecinie - 10.2010
 • Rozbiórka budynku gospodarczego przy ul. Księcia Bogusława 24 w Szczecinie - 9.2010
 • Rozbiórka budynków gospodarczych przy ul. Nad Odrą 30 w Szczecinie - 9.2010
 • Rozbiórka budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Nehringa 45 w Szczecinie - 06.2010
 • Rozbiórka oficyny kamienicy położonej przy ul. Ks. Bogusława X 51 w Szczecinie - 03.2010
 • Rozbiórka budynku mieszkalnego wielorodzinneo usytuowanego przy ul. Światowida 2 w Szczecinie - 10.2009
 • Rozbiórka przybudówki budynku mieszkalnego przy ul. Kościelnej 42 w Szczecinie - 10.2009
 • Rozbiórka garażu murowanego przy ul. Cegielskiego 17 w Szczecinie - 10.2009
 • Rozbiórka pomieszczenia gospodarczego przy ul. Dębogórskiej 10 w Szczecinie - 10.2009
 • Rozbiórka pomieszczenia gospodarczego przy ul. Strzałowskiej 13 w Szczecinie - 10.2009
 • Rozbiórka pawilonu handlowego przy ul. Ks. Bogusława 39 w Szczecinie - 08.2009
 • Rozbiórka baraku murowanego, fragmentów murów, ścian żelbetowych i usunięcie gruzu z nieruchomości przy ul. Cukrowej w Szczecinie - 07.2009
 • Rozbiórki wiaty magazynowej, "okrąglaka" oraz posadzki wraz z utylizacją odpadów na ternie Szpitala przy ul. Unii Lubelskiej 1 w Szczecinie - 04.2009
 • Rozbiórka szklarni, kotłowni i pieców wraz z niwelacją terenu (w Szczecinie) - 01.2009
 • Rozbiórka budunków odpraw wraz z uzupełnieniem nawierzchni na terenie byłego przejścia granicznego w Nowym Warpnie - 12.2008
 • Rozbiórka budynku mieszkalnego przy ul. Nad Odrą 3a - 10.2008
 • Rozbiórka budynku mieszkalnego przy ul. Białostockiej 98 w Szczecinie - 04.2007